За да започнете работа е необходимо:

  1. Да се регистрирате.
  2. Да активирате регистрацията от адреса, който ще получите на email-а.
  3. Да започнете работите на адреса, който ще ви бъде изпратен, заедно с потребител и парола.
dWare Operating System